Daniel J Pipes

Mellanösternforum

Mellanösternforum (http://www.meforum.org), en tankesmedja som arbetar för att definiera och marknadsföra amerikanska intressen i Mellanöstern. Forumet grundades 1990 och blev en självständig organisation 1994.

Information om medlemskap och skatteavdragsgilla bidrag finns här.

MEF:s uppdrag

Forumet anser att USA har vitala intressen i regionen; i synnerhet tror man på starka band med Israel, Turkiet och andra demokratier om och när dessa framträder; man arbetar för mänskliga rättigheter i hela regionen; begär en stabil tillgång och lågt pris på olja; stödjer en fredlig lösning på regionala och internationella dispyter.

MEF ser regionen, med dess överflöd av diktaturer, radikala ideologier, existensiella konflikter, gränsmotsättningar, politiskt våld samt massförstörelsevapen som en av de större källorna till problem för Förenta Staterna. I enlighet med detta uppmanar vi enträget att aktiva åtgärder vidtas för att skydda amerikaner och deras utländska allierade från dessa faror.

För att uppnå detta försöker Forumet att hjälpa till med att forma det intellektuella klimatet i vilket USA:s utrikespolitik förs. Detta görs genom att tala om de viktigaste ämnena på ett tillgängligt sätt för en sofistikerad publik.

Vår röst

Forumets personal och medarbetare både syns och hörs i radio och TV dussintals gånger årligen, de förser media med bakgrundsmaterial för intervjuer och de skriver böcker och artiklar. De har framträtt i många amerikanska program såväl som hos BBC, Al-Jazeera, kanadensisk, fransk och japansk television etc. De har nyligen skrivit i alla större amerikanska dagstidningar och även många i Europa, Mellanöstern och Östasien. Därtill instruerar personalen högt uppsatta tjänstemän i USA:s regering, vittnar inför Kongressen och utför studier för Försvarsdepartementet och andra federala byråer.

The Middle East Quarterly (Kvartalstidskriften Mellanösten)
Redigerad av Michael Rubin

Middle East Quarterly (Kvartalstidskriften Mellanöstern) är en orädd, insiktsfull och kontroversiell publikation som redigeras av Michael Rubin. På 96 sidor tillhandahåller den fakta och argument för att förstå Mellanösterns komplexa problem. Sedan dess grundande 1994 har Quarterly haft inflytande på politikerna i Washington - genom att förmå utrikesdepartementet att ompröva utrikespolitiska beslut, hjälpa lobbyister att tillhandahålla oemotsägliga argument på Capitol Hill och förse talskrivare med förnuftiga politiska idéer. På akademiska institutioner utgör Quarterly en välkommen balans till den mängd material som oförtrutet attackerar Förenta Staterna och Israel. Det är en politiskt orienterad tidning som dels har som mål att med bitande skärpa tillhandahålla information för specialister och dels att ta in och föra vidare information till den allmänna läsekretsen. Du kommer att finna exklusiva intervjuer, nydanande studier och insiktsfulla kommentarer som behandlar nutida händelser - från politik till ekonomi till kultur.

Tidskriften har fått fördelaktiga recensioner i tidningar som Boston Globe, Chronicle of Higher Education, Forward, Near East Report, New Republic, New York Times och Philadelphia Inquirer. En ytterligare indikation att artiklar i Quarterly hjälper till att definiera debatten är att dessa artiklar också trycks i sådana dagstidningar och tidskrifter som Baltimore Sun, Los Angeles Times, Miami Herald Tribune, National Review, Turkish Times, Wall Street Journal, och Washington Post, och även i tidningar i Kanada, Europa, och Mellanöstern.

Allt material på denna sida ©1968-2024 Daniel Pipes.