Daniel J Pipes

Biografiska artiklar om Daniel Pipes

Titel Publikation Datum
En gång ansedd som anti-islam säger välrenommerad forskare att han ligger i mittfåran The Washington Post 18 augusti 2010

Kort biografi om Daniel Pipes

Daniel Pipes är chef för Mellanösternforum och en prisbelönad krönikör i New York Sun och The Jerusalem Post. Hans senaste bok, Miniatures: Views of Islamic and Middle Eastern Politics (Miniatyrer: Synpunkter på islamiska och Mellanöstern politik) kom ut i slutet av 2003. Hans webbsida DanielPipes.org är den enskilt mest använda källan för att få fram särskild information om Mellanöstern och islam. Den erbjuder ett arkiv med Pipes arbeten och en chans att anmäla sig för att med epost motta hans nya material när det kommer ut.

Daniel Pipes var en av få analytiker som förstod hotet från militant islam ("Ouppmärksammat av de flesta i västvärlden," skrev han 1995, "har ensidigt krig förklarats mot Europa och Förenta Staterna"). Boston Globe förklarar att "Om Pipes förmaningar hade beaktats hade det kanske aldrig blivit ett 9/11." Wall Street Journal har kallat honom för "en auktoritativ Mellanösternkommentator". MSNBC beskriver honom som en av de bäst kända "experterna på mellanösternpolitik."

Han tog både sin A.B. (1971) och sin Ph.D (1978) i historia vid Harvarduniversitetet. Han studerade utomlands under sex år, varav tre år i Egypten. Daniels Pipes talar flytande franska och han läser arabiska och tyska. Han har undervisat vid universitetet i Chicago, Harvarduniversitetet och vid den amerikanska marinens krigsskola. Han har tjänstgjort i olika kapaciteter i USA:s regering, inklusive i två av presidenten själv utnämnda befattningar, varit viceordförande för styrelsen för Fullbright utländska stipendier samt medlem av styrelsen för USA:s Institut för Fred. Han var chef för Utrikespolitiska forskningsinstitutet 1986-93.

Daniel Pipes är flitigt anlitad som talesman i aktuella ämnen i program som ABC World News, CBS Reports, Crossfire, Good Morning America, NewsHour with Jim Lehrer, Nightline, O'Reilly Factor och The Today Show. Han har förekommit i ledande TV program jorden runt, inklusive BBC och Al-Jazeera och han har föreläst i tjugofem länder. Han har arbetat som konsult rörande mellanösternfrågor för prominenta finans-, tillverknings- och tjänsteföretag; samt domstolar i USA och Kanada.

Daniel Pipes har blivit publicerad i en rad ollika tidskrifter, till exempel Atlantic Monthly, Commentary, Foreign Affairs, Harper's, National Review, New Republic, och The Weekly Standard. Fler än hundra dagstidningar har publicerat hans artiklar, inklusive Los Angeles Times, New York Times, Wall Street Journal, och Washington Post. Hans skriverier har förekommit på hundratals webbsidor och översatts till tjugofyra språk.

Daniel Pipes har skrivit tolv böcker.

Fyra handlar om Islam: Militant Islam Reaches America (Militant islam når USA) (2002), The Rushdie Affair (Rushdieaffären) (Birch Lane, 1990), In the Path of God (I Guds fotsteg) (Basic Books, 1983), och Slave Soldiers and Islam (Soldatslavar och islam) (Yale University Press, 1981).

Tre böcker behandlar Syrien: Syria Beyond the Peace Process (Syrien efter fredsprocessen) (1996), Damascus Courts the West (Damaskus ställer sig in hos västvärlden) (Washington Institute, 1991), samt Greater Syria (Storsyrien) (Oxford University Press, 1990).

Fyra handlar om andra mellanösternämnen: The Hidden Hand (Den gömda handen) (St. Martin's, 1996) analyserar sättet på vilket araber och iranier ser på sig själva och världen utanför. An Arabist's Guide to Colloquial Egyptian (En arabkännares guide till talspråksegyptiska) (Foreign Service Institute, 1983) systematiserar grammatiken för den arabiska som talas i Egypten. The Long Shadow (Den långa skuggan) (Transaction, 1989) samt Miniatures (Miniatyrer) (2003) innehåller uppsatser om olika ämen rörande Mellanöstern och islam.

Konspiration (Free Press 1997) grundlägger vikten av konspirationsteorier i modern europeisk och amerikansk politik.

Daniel Pipes har redigerat två essäsamlingar, Sandstorm (UPA, 1993) och Vänliga tyranner (St. Martin's, 1991). Han är medförfattare till elva böcker

Daniel Pipes sitter i fem redaktionsstyrelser, har vittnat inför många kongresskommittéer, och deltagit i fyra presidentvalskampanjer. Han står med i Marquis Vem är vem i Öst , Vem är vem i Amerika samt Vem är vem i världen Universitet i USA och Schweiz har gjort honom till hedersdoktor.

Daniel Pipes grundade Mellanösternforum (www.meforum.org) 1994. En självständig 501(c)3 organisation med en budget på över US$1 miljoner, dess uppgift är att "stödja amerikanska intressen" genom skrifter, forskning, konsultarbete, kontakter med media och utbildning av allmänheten. Forumet publicerar Middle East Quarterly (Kvartalstidskriften Mellanöstern); det sponsrar Campus Watch (www.campus-watch.org), ett projekt för att granska, kritisera och förbättra Mellanösternstudier; och det sponsrar evenemang i fyra städer.

Updaterat december 2004

Information om det tal Daniel Pipes nyligen höll på flera universitet.

Klicka på miniatyrerna nedan för att se större
fotografier av Daniel Pipes, lämpliga för utskrift:

Allt material på denna sida ©1968-2024 Daniel Pipes.