Daniel Pipes
Mobile Edition
Regular Site

Nya inlägg   RSS Feed

Israel har inget att frukta från Trumps plan?
27 maj, 2018, Israel Hayom

Njut av ambassaden i Jerusalem – men bli inte alltför uppspelta
15 maj, 2018, National Review Online

Trump sade upp Iran-avtalet: vad händer nu?
14 maj, 2018, L'Informale (Italy)

Inte längre dhimmis
January 2018, Framtiden för religiösa minoriteter i Mellanöstern The Future of Religious Minorities in the Middle East

"Regimförändring i Iran är oundvikligt"
13 maj, 2018, Global Review (Germany)

NATO's Turkey Challenge
19 april, 2018, Ally No More

Racing Against History
Spring 2018, Middle East Quarterly

Uppkomsten av västerländsk civilisationism
14 april, 2018, Australian

Ett historiskt steg i Österrike?
5 april, 2018, The Washington Times

Varför palestinierna behöver en israelisk seger
24 mars, 2018, Australian