Daniel Pipes
Mobile Edition
Regular Site

Nya inlägg   RSS Feed

Hur Trump försatte Netanyahu i en ohållbar situation
16 augusti, 2019, Washington Post

Ja till nationalism, nej till Imperialism
4 augusti, 2019, Washington Times

Opinionsundersökning: Israelerna anser att säkerhetstjänsten är "alltför feg"
23 juli, 2019, Jerusalem Post

Istanbuls valbryderi
25 juni, 2019, Washington Times

Spänningen mellan USA och Iran ökar
25 juni, 2019, WORLD Radio Blogg with Jill Nelson

Det verkliga hotet mot Europa
24 juni, 2019, Affari Italiani

Står Iran på randen till krig med USA?
22 juni, 2019, The Roy Green Show

Italien vid en skiljeväg
18 juni, 2019, The Washington Times

Vilka är Europas 'civilisationister'?
20 maj, 2019, The Spectator

Försöka förstå den palestinska logiken
4 maj, 2019, National Review Online