Daniel Pipes
Mobile Edition
Regular Site

Nya inlägg   RSS Feed

Inte längre dhimmis
January 2018, Framtiden för religiösa minoriteter i Mellanöstern The Future of Religious Minorities in the Middle East

Racing Against History
Spring 2018, Middle East Quarterly

Uppkomsten av västerländsk civilisationism
14 april, 2018, Australian

Ett historiskt steg i Österrike?
5 april, 2018, The Washington Times

Varför palestinierna behöver en israelisk seger
24 mars, 2018, Australian

Analys av ett mediafel
2 mars, 2018

Njut av den Amerikansk-israeliska smekmånaden för den kanske inte varar så länge
6 februari, 2018, Washington Times

Islamiska London: "Spring, Göm dig, Berätta"
5 februari, 2018, Gatestone Institute

Utvärdering av Trumps Mellanösternpolitik
3 februari, 2018, L'informale

"Araber och muslimer kommer aldrig att acceptera Israel som den judiska staten"
2 februari, 2018