Daniel Pipes
Mobile Edition
Regular Site

Nya inlägg   RSS Feed

De mest lästa inläggen på DanielPipes.org 2022
18 januari, 2023, Daniel Pipes Blog

Folkresningen i Iran saknar ledarskap
14 december, 2022, Atlantico (Italy)

Utvärdering av Israels nya regering
17 november, 2022, Global Review (Germany)

Europas trassliga härva med invandring
12 november, 2022, La Nuova Bussola Quotidiana & NicolaPorro.it

Om dessa reklamtavlor i Israel ...
2 november, 2022, Ha'aretz

Turkiet och Ryssland äntligen vänner?
27 oktober, 2022, TVP Eastern Express (Telewizja Polska)

Ett århundrade av det Muslimska brödraskapet
Hösten 2022, Middle East Quarterly

Att övervinna orientalismen
Hösten 2022, Middle East Quarterly

Islam och nationalism i moderna Grekland,1821 - 1940
Hösten 2022, Middle East Quarterly

Sökandet efter fred
Hösten 2022, Middle East Quarterly